Skip to main content

Programa de Desenvolupament Rural 2014-2022, Convocatòria 2019

| Cooperativa Plana de Vic | Notícies

La cooperativa Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit SCCL, a rebut un ajut cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per la inversió del projecte:

“Nova nau d’emmagatzematge de matèries primeres, bàscula i programa informàtic per a la millora de la transformació i comercialització dels productes de la cooperativa Plana de Vic a Santa Eugènia de Berga”.

Aquesta inversió se li ha concedit un ajut de 221.848,30 €, dels quals 126.453,53 € són a càrrec del DARP i 95.394,77 € a càrrec del FEADER.

 

Amb aquest projecte es millora el procés de recepció, de pesat, emmagatzematge, control i seguiment de les matèries primeres de la cooperativa. Aconseguint una millor qualitat i traçabilitat del producte final.