Cooperativa Plana de Vic
FacebookTwitterYouTube

Pinso boví

Conscients de la importància que té l’alimentació en el desenvolupament de l’animal, en la salut i la qualitat de la carn, els nutreòlegs de la Cooperativa treballen constantment per millorar la composició de pinsos per a vedells.

Una acurada selecció i control de les matèries primeres i dels diferents additius que s’incorporen a les fórmules dóna, com a resultat, una gamma de pinsos d’una alta digestibilitat, amb un índex òptim de transformació de l’animal.

Cooperativa Plana de Vic disposa d’una àmplia gamma de pinsos que cobreix totes les etapes de la vida de l’animal: des que el vedell té un mes de vida, durant el creixement i fins al sacrifici. També disposa d’una línia adaptada a la ració amb barrejador distribuïdor (unifeed).

En el cas de les granges on disposen de farratges propis, s’elaboren fórmules adaptades a les necessitats de l’explotació.